T A   K O N T A K T   F O R  M E R   I N F O.  

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Agn. pris, det er så forskjellige fra plagg til plagg, 
derfor det er vanskelig å gi deg pris informasjon over e-post eller meldinger.
Gjerne avtale en time slik at du er sikker på at skredderen er ledig for få se på plaget
og vurdere prisen for deg når du kommer. 
Skredderen skal også informere deg om ca. pris etter tilpasning time.

Suksess! Beskjed mottatt. / Success! Message received.

R A W I N N I P H A   C H I T C H U E N

K J O L E   - O G   D R A K T   S Y E R

i n f o @ r o s a t r a d . c o m 

M O B. : 9 0   9 3   4 7   5 7

Å p n i n g s t i d e r

T I R S - F R E  : 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0

( M u l i g h e t   f o r   a v t a l e 

e t t e r   s t e n g e t i d )

M A N  & l Ø R  :  E T T E R   A V T A L E

S Ø N D A G  :  S T E N G T

 

R O S A   T R Å D   D E S I G N   O G   S Ø M   AS

ORG.NR. 916936672

B e s ø k s a d r e s s e

L A R S   S K R E F S R U D S   G A T E   2

2 6 1 5      L I L L E H A M M E R

N O R W A Y

P o s t a d r e s s e

M E S S E N L I V E G E N   6 1 6

2 6 1 1   L I L L E H A M M E R

N O R W A Y