Hvor mange ganer

du så en kjole, og si....

"Jeg likte den veldig godt,

bare at den skule had....."

Hus Rosa Tråd kan hjelper deg

tilpasse og justere ditt plgg 

orkurat som du ønker.

Her er fornøyde kunde som hadde fått justere sine plagg hus Rosa Tråd